Top  ( Japanese top )
Profile
Production Note
GuestBook & Chat
BBS
Links
Gallery
My Work
Mail

Takeshi Takebayashi's Work in Japan

Title Vol Publisher

Hikari no Shishi,Yami no Ou
-Albert Odyssey

1
Kadokawa-Shoten 1993 Dec.
Hikari no Ken,Yami no Yaiba
-Albert Odyssey2
1
Kadokawa-Shoten 1995 Jun.
Time Traveller "Ai"
3
Gakken 1994 Jun.
Nishi-kawaguchi Daigaku Rakuen Club
2
Gakken 1996 Feb.
Tou-shin-den
5
Kadokawa-Shoten 1996 Apr.
Totteoki Maxion
4
Gakken 1997 May
Houkago Adventure "Variant"
5
Kadokawa-Shoten 1998 Nov.
That's Nishi-kawaguchi Daigaku
1
Daito-sha 2000 Aug.
Yomoyama Byouin e Douzo
1
Wani-Magazins 2001 Oct.

Ai to Yokubou no 1/6

1
Wani-Magazins 2002 Jun
In U.S.A.

see Amazon.com